Tập San Hanutimes – Số 1: From Hanu With Love

23202

Đây là tập San đầu tiên được xuất bản bởi Hanu, dưới sự cho phép và bảo trợ của đoàn trường Đại Học Hà Nội.
Mục lục:
1. Giới thiệu về Hanu
2. Giới thiệu về Hanutimes
3. Điều cần biết khi đăng ký tín chỉ khoa tiếng
4. Điều cần biết về khung chương trình khoa chuyên ngành
5. Phương pháp học ngoại ngữ
6. Sinh viên năm nhất – Vất vả với IELTS
7. Ký túc xá – Bạn và tôi
8. 10 điều con gái ngoại ngữ
9. Gương mặt tiêu biểu – Cao Xuân Thục Anh
10. From Hanu With Love

Các bạn có thể đọc online ngay bên dưới, hoặc click vào đây để tải về