Thì thầm 12 cung hoàng đạo – số 2: Ma Kết và những điều muốn nói

17781

Tháng một sương mai chờ ai vương heo hút
Tháng một vai em vì ai mãi hao gầy…..
Tháng một này có gì hottt?
Tháng của Ma kết chứ ai!!!

1

https://www.mixcloud.com/viet-trinh-nguyen/th%C3%AC-th%E1%BA%A7m-12-cung-ho%C3%A0ng-%C4%91%E1%BA%A1o-ma-k%E1%BA%BFt-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-mu%E1%BB%91n-n%C3%B3i/

Các bài hát có trong chương trình: 

  1. Butterfly fly away – Miley Cyrus
  2. You’re not alone – Shayne Ward
  3. Style – Taylor Swift
  4. Love me like you – Little Mix
  5. Tình có như không – Phương Vy
  6. Romance De Amour
  7. Kiss the rain