[Thì thầm 12 cung hoàng đạo] số 1: Cung nhân mã và những điều chưa kể

726

Trái tim của Nhân Mã đong đầy sự bao dung, lòng trắc ẩn. Họ chẳng bao giờ thất bại khi giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Họ cho đi mà không cần nhận lại, người được giúp đỡ vui một thì Nhân Mã vui mười…

1

https://www.mixcloud.com/pi-peace/th%C3%AC-th%E1%BA%A7m-12-cung-ho%C3%A0ng-%C4%91%E1%BA%A1o-s%E1%BB%91-1-cung-nh%C3%A2n-m%C3%A3-v%C3%A0-nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-ch%C6%B0a-k%E1%BB%83/

Những bài hát có trong chương trình:
1. Because you loved me – Celine Dion
2. Beautiful lady – JongHyun (SHINEE)
3. Real love – JustaTee ft Kim
4. Flying without wings – Westlife

BTV: Hà Khuê

MC: Thanh Bình – Hoài Phương

KT: Thanh Bình